pohovor

Jak se připravit na první pracovní pohovor

Pohovor je důležitou součástí procesu získávání práce, protože je to příležitost prokázat svou kvalifikaci, motivaci a osobnost potenciálnímu zaměstnavateli. Abychom uspěli na pohovoru, je třeba se na něj dobře připravit, a to zahrnuje i schopnost komunikovat efektivně a dělat dobrý první dojem. V tomto článku vám poradíme, jak toho dosáhnout.

Komunikace je klíčová pro vytváření dobrého dojmu na pohovoru. Dobrá komunikace znamená, že dokážeme mluvit hlasitě a zřetelně, odpovídat na otázky, klást protiotázky, vyjadřovat své názory a pocity, naslouchat a reagovat na druhou stranu. Komunikace je také nejen slovní, ale i neverbální, což zahrnuje naše gesta, mimiku, držení těla, oční kontakt a další signály, které vysíláme.

Jak tedy komunikovat efektivně na pohovoru? Zde je několik tipů a příkladů:

 • Mluvte hlasitě a zřetelně. Ujistěte se, že vás druhá strana slyší a rozumí. Vyhněte se mumlání, šeptání, křiku nebo příliš rychlému nebo pomalému mluvení. Používejte jednoduché a srozumitelné slova a věty. Vyhněte se slangovým výrazům, vulgarismům nebo zbytečným slovům, jako jsou “hm”, “ehm”, “no” a podobně. Pokud nevíte, jak něco říct, nebojte se požádat o vysvětlení nebo opakování.
 • Pevně stiskněte ruku a udržujte oční kontakt. Pevný stisk ruky může udělat skvělý první dojem, protože ukazuje sebevědomí, respekt a profesionalitu. Vyhněte se slabému nebo příliš silnému stisku, který by mohl působit nesměle nebo agresivně. Oční kontakt také ukazuje sebevědomí a zájem o rozhovor. Snažte se udržovat oční kontakt s osobou, která s vámi mluví, ale nezírejte na ni nebo se nevyhýbejte pohledu. Občas se podívejte na ostatní osoby v místnosti, pokud je tam více než jedna.
 • Vyjadřujte své názory a pocity. Na pohovoru je důležité být upřímný a autentický. Nebojte se říct, co si myslíte, co cítíte, co vás baví, co vás motivuje, co vás trápí nebo co byste chtěli zlepšit. Samozřejmě, buďte slušní, zdvořilí a respektujte názory a pocity druhých. Nevyjadřujte se negativně o sobě, o svých předchozích zaměstnavatelích nebo o konkurenci. Používejte pozitivní a konstruktivní slova a tón. Pokud máte nějaké slabiny nebo chyby, přiznejte je, ale také ukažte, jak se s nimi vypořádáváte nebo jak se z nich učíte.
 • Odpovídejte na otázky a kladte protiotázky. Na pohovoru je běžné, že vám budou kladeny různé otázky, které se týkají vašeho životopisu, vašich zkušeností, vašich dovedností, vašich cílů, vašich očekávání, vašich hodnot a dalších aspektů. Snažte se odpovídat konkrétně, stručně a upřímně. Pokud nevíte odpověď, nevymýšlejte si nebo nelžete. Raději řekněte, že nevíte, nebo že se dozvíte.


  Uveřejněno

  v

  od

  Komentáře

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *